Educació bàsica per a cadells

Aprendre no entén d’edat... per començar a educar al teu cadell només cal adequar la metodologia a les seves capacitats.

Els cadells estan disposats a descobrir el món a cada passa... permeables a tot el que els envolta, però abstrets de la vulnerabilitat que això comporta. Per això, en aquesta primera etapa de l’aprenentatge, és important guiar-los i dotar-los de les eines que els puguin ser útils en el futur, preparant-los per a que esdevinguin adults sans i equilibrats, llestos per afrontar les sorpreses de la vida amb les màximes garanties.

És important doncs fer exercicis de socialització, gestió emocional, psicomotricitat, estimulació sensorial, etc. en tallers i cursos especialitzats o buscar ajuda de professionals, per tal de prevenir possibles febleses i potenciar recursos que ens ajudaran a que el nostre menut gaudeixi més de la vida, i nosaltres amb ell!

La socialtizació d'un gos és indispensable per a que tingui un vida sana i tranquila