Educació canina

Tota la nostra intervenció està basada en el marc teòric de l’etologia canina, es a dir, emparada en la disciplina científica que estudia el comportament, els costums i la relació dels gossos amb el seu entorn natural. Tanmateix, aquests són alguns dels trets més representatius de cóm ho duem a terme:

Tu en seràs l'educador/a

Pretenem ajudar-vos a interpretar millor al vostre ca i oferir-vos recursos per a que el procés educatiu perduri més enllà de la nostra intervenció directa, doncs estem segurs que si vosaltres sou els seus “profes”, no voldran deixar d’aprendre.

El nostre tarannà

Ens esforcem al màxim per a que la nostra tasca d’educació canina, promogui i es realitzi sota l’aixopluc del respecte mutu amb els gossos que, mitjançant un tracte amable, a més d’educar també serveixi per enfortir el vincle que ens hi uneix.

Visites a domicili

Estem convençuts que l’escenari on es dona un comportament concret és l’entorn ideal per a entendre’n el motiu i realitzar el seu posterior tractament. Per això, sempre que se’ns fa possible, mirem de realitzar les nostres sessions a domicili.

Participació familiar

La participació compromesa de tots els membres de la família és, sens dubte, la veritable clau de l’èxit en el procés educatiu del nostre gos. Fer equip junts i remar en la mateixa direcció ens permetrà assolir qualsevol fita que ens proposem.

Tants moments, com realitats...

Ara que són cadells: Tot està per fer i tot és possible.

(Miquel Martí i Pol)
Aprendre no entén d’edat... per començar a educar al teu cadell només cal adequar la metodologia a les seves capacitats.

Els cadells estan disposats a descobrir el món a cada passa… permeables a tot el que els envolta, però abstrets de la vulnerabilitat que això comporta.
Per això, en aquesta primera etapa de l’aprenentatge, és important guiar-los i dotar-los de les eines que els puguin ser útils en el futur, preparant-los per...  >>

Ensinistrament caní per a famílies compromeses amb el benestar del seu gos.

Ensenyar-li exercicis concrets al teu gos, és beneficiós per a la quotidianitat diària d’ambdós.

Realitzar activitats conjuntament amb els nostres gossos, és necessari per a construir la relació amb ells, però si a més realitzem algun tipus de treball d’ensinistrament, augmentem les eines de les que disposem per controlar i afrontar situacions tan inesperades com perilloses per a la integritat....  >>

Assessorament etològic, per a la gestió de comportaments anòmals.

Perquè a vegades, allò que els nostres ulls humans veuen, no és tot el que succeeix.

A l’hora d’avaluar qualsevol cas que se’ns plantegi d’algun comportament caní que considerem anòmal, ens fixarem en QUÈ fa el gos per poder esbrinar el PER QUÈ de la seva conducta... sense caure en l’error de jutjar i intervenir només en aquella acció aïllada que ens ha alarmat i que involuntàriament tatxem de "mal comportament".  >>