Assessorament etològic

Perquè a vegades, allò que els nostres ulls humans veuen, no és tot el que succeeix.
T' ajudem a solucionar problemas de comportament o a millorar l'actitud del teu gos.

A l’hora d’avaluar qualsevol cas que se’ns plantegi d’algun comportament caní anòmal, ens fixarem en QUÈ fa el gos per poder esbrinar el PER QUÈ de la seva conducta... sense caure en l’error de jutjar i intervenir només en aquella acció aïllada que ens ha alarmat i que sense voler tatxem de “mal comportament”.

Així doncs, al comprendre les causes detonants d’aquella expressió, podrem avaluar quines mesures compensatòries seran les adients per treballar sobre l’origen i ajudar així a l’animal a sobreposar-se al malestar físic, psíquic, cognitiu i fins i tot emocional, que ens demostra.

És important tenir present el gran impacte que exerceix l’entorn, sobre els diversos comportaments que els individus son capaços de desenvolupar.

Per tant, a l’hora d’atendre i tractar aquests comportaments anòmals que detectem en els gossos, haurem de tenir molt present que la implicació de la família tindrà un paper crucial, ja que òbviament són el seu “entorn influent” més directe.

Gossos amb mal comportament que requereixen d'ajuda professional.
  • Ansietats
  • Conductes destructives
  • Pors
  • Reactivitats
  • Depressions
  • L'arribada d'un nadó
  • Adopcions canines
  • Etc...